GDPR och cookies

Den 25/5-18 trädde EU:s allmänna dataskyddsförordning i kraft. Dataskyddsförordningen benämns ofta GDPR vilket är en förkortning av General Data Protection Regulation.

Detta rör dig som företräder din arbetsgivare eller någon annan organisation som antingen är kund eller leverantör till oss, du som anlitar oss privat eller som av någon annan anledning kontaktat oss.

Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss och vi vill därför informera dig om vår uppdaterade integritetspolicy.

Vi på Lidingö Lås & Larm tar integritet på allvar och vill att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Bland annat kommer vi aldrig att sälja dom till andra företag.

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en enskild person. Exempel på personuppgifter som vi ofta behandlar är namn och kontaktuppgifter såsom adress, e-postadress och telefonnummer. Vi behandlar helt enkelt sådana personuppgifter som är typiska för den slags relation vi har med dig eller med det företag eller organisation du företräder vid kontakt med oss.

Vi ser till att dina personuppgifter är skyddade och att behandlingen följer gällande dataskyddsregler samt våra interna riktlinjer och rutiner. Vi har även utsett en dataskyddsansvarig som verkar för att dataskyddsreglerna efterlevs.

Vi lagrar endast de personuppgifter som är nödvändiga. Bokföringslagen, reklamationslagen och hantering av ROT-avdrag är exempel på regelverk vi är tvungna att följa som innebär viss lagring av personuppgifter. Kraven för säker hantering av låssystem med register på nyckelansvariga är ett annat exempel.

Hur länge vi sparar personuppgifter varierar beroende på syfte. Exempelvis finns uppgifter på nyckelansvariga personer kvar i våra register så länge dessa innehar det ansvaret. Bokföringslagen säger att vi måste spara uppgifter i 7 år. Statistik som har blivit anonymiserad kan komma att sparas längre.

Du har rätt att begära en kopia av dina personuppgifter från våra register.
Du kan begära att vi rättar eller raderar dina personuppgifter så länge det inte innebär att vi bryter på andra regler och lagar.

Du kan också begära att vi upphör att behandla dina personuppgifter eller att vi begränsar behandlingen av personuppgifterna så länge det inte innebär att vi bryter mot andra regler och lagar.

Vi kan komma att avslå din begäran om att radera dina personuppgifter om vi behöver fortsätta att behandla dem för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller för att fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

Om du vill klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till www.datainspektionen.se eller till aktuell tillsynsmyndighet där du bor eller arbetar.

Cookies

Lidingö Lås och Larm använder cookies för att samla in information om dig och din enhet (såsom telefon eller dator) när du besöker vår webbplats.

Cookies är en liten textfil som vid uppkoppling mot en webbplats sparas i din webbläsare. Vissa typer av cookies är nödvändiga för att säkerställa att vår webbplats fungerar på ett fullgott sätt och är lätt att använda. Andra typer av cookies används för att hämta information om vad du gör när du besöker vår webbplats.

Vi använder cookies för att förbättra din användarupplevelse på vår webbplats genom att exempelvis komma ihåg din e-postadress efter första gången du fyllt i den så att du slipper fylla i den igen.

Vi använder tredjepartscookies för att kunna anpassa erbjudanden och reklam på vår hemsida, på andra webbplatser och i sociala medier, baserat på din aktivitet på webbplatsen. Sådana cookies kan t.ex. användas för att målgruppsstyra annonseringen eller på annat sätt skräddarsy annonseringen med anpassat innehåll, s.k. personifiering.

Vi använder cookies för att sammanställa anonym, aggregerad webbstatistik som gör det möjligt för oss att förstå hur besökare använder vår webbplats och hur vi utifrån statistiken kan förbättra den.